Cách lên đồ Ashe mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Ashe mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Ashe Nhịp Độ Chết Người

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiHiện diện trí tuệHút máuNhát chém ân huệ
Cảm HứngGiao hàng bánh quyVận tốc tiếp cậnTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Ashe

Ashe W WAshe Q QAshe E E

Phép bổ trợ Ashe

Flash Heal

Trang bị chính Ashe

Móc Diệt Thủy QuáiMa Vũ Song KiếmVô Cực Kiếm

Giày

Giày Cuồng Nộ

Cách lên đồ Ashe

Móc Diệt Thủy QuáiGiày Cuồng NộMa Vũ Song KiếmVô Cực KiếmGươm Suy VongGiáp Thiên Thần

Cập nhật cách lên đồ Ashe 12.21 phiên bản mới.

Cách lên đồ Ashe sử dụng nhiều

Móc Diệt Thủy Quái Giày Cuồng Nộ Ma Vũ Song Kiếm Vô Cực Kiếm Gươm Suy Vong Giáp Thiên Thần

Ashe Móc Diệt Thủy Quái, Giày Cuồng Nộ, Ma Vũ Song Kiếm, Vô Cực Kiếm, Gươm Suy Vong, Giáp Thiên Thần

Lên đồ Ashe Hit&Run, siêu thả diều với tốc độ đánh cao

Móc Diệt Thủy Quái Giày Cuồng Nộ Ma Vũ Song Kiếm Gươm Suy Vong Vô Cực Kiếm Đao Tím

Ashe Móc Diệt Thủy Quái, Giày Cuồng Nộ, Ma Vũ Song Kiếm, Gươm Suy Vong, Vô Cực Kiếm, Đao Tím

Lên đồ Ashe Huyết kiếm, bổ sung thêm hồi phục

Móc Diệt Thủy Quái Giày Cuồng Nộ Ma Vũ Song Kiếm Vô Cực Kiếm Cuồng Cung Runaan Huyết Kiếm

Ashe Móc Diệt Thủy Quái, Giày Cuồng Nộ, Ma Vũ Song Kiếm, Vô Cực Kiếm, Cuồng Cung Runaan, Huyết Kiếm

Lên đồ Ashe Sp, trang bị hỗ trợ

Kiếm Âm U Giày Khai Sáng Ionia Trát Lệnh Đế Vương Cưa Xích Hóa Kỹ Nguyên Tố Luân Rìu Đen

Ashe Kiếm Âm U, Giày Khai Sáng Ionia, Trát Lệnh Đế Vương, Cưa Xích Hóa Kỹ, Nguyên Tố Luân, Rìu Đen