Cách lên đồ Alistar mùa 13 mạnh nhất

Hướng dẫn cách lên đồ Alistar mùa 13 mới mạnh nhất 2022

Bảng Ngọc Alistar Dư chấn

Kiên ĐịnhDư chấnSuối nguồn sinh mệnhGiáp cốtKiên cường
Cảm HứngTốc biến ma thuậtThấu thị vũ trụTấn công 3Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Alistar

Alistar Q QAlistar W WAlistar E E

Phép bổ trợ Alistar

Flash Ignite

Trang bị chính Alistar

Dây Chuyền Iron SolariTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp Sĩ

Giày

Giày Cơ Động

Cách lên đồ Alistar

Dây Chuyền Iron SolariGiày Cơ ĐộngTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp SĩGiáp GaiDây Chuyền Chuộc Tội

Cập nhật cách lên đồ Alistar 12.21 phiên bản mới.